ความเป็นมาและความสำเร็จ

ประวัติและความเป็นมา

       บริษัทเอสเอ็มที 54 จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เพื่อดำเนินธุรกิจรับบริการด้านงานโลหะตามความต้องการของลูกค้า ด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในด้านงานโลหะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อม, งานเตรียมผิวทำสี, งานตกแต่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานขัดเงาโลหะที่เรามีความชำนาญเป็นพิเศษ

       ด้วยความเคร่งครัดในการควบคุมมาตรฐานการทำงานทุกขั้นตอนและไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ จึงทำให้บริษัทฯเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากกลุ่มลูกค้าชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีฐานการผลิตและ ประกอบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

      นอกจากนี้เรายังมีเครือข่ายกับองค์กรธุรกิจอื่นๆเพื่อช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้สัมฤทธิ์ผลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

ความสำเร็จ

พ.ศ.2554 เริ่มก่อสร้างบริษัท เอสเอ็มซี ๕๔ จำกัด บนพื้นที่ 128 ตารางเมตรในวันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2554 (ขึ้นเสาเอก)
เริ่มเปิดดำเนินการผลิตด้วยจำนวนเครื่องจักร 10 เครื่องสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องครัวในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2554
พ.ศ.2555 เพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์เครื่องครัวขึ้นอีก 100 เปอร์เซนต์ ด้วยจำนวนเครื่องจักรรวม 20 เครื่อง
เปิดสายการผลิตใหม่เพื่อรองรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเครื่องจักรใหม่จำนวน 5 เครื่อง
พ.ศ.2556 เพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ขึ้นอีก 300 เปอร์เซนต์ ด้วยจำนวนเครื่องจักรรวม 20 เครื่อง ขยายพื้นที่การผลิตของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ขึ้นอีก 300 ตารางเมตร
เพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์เครื่องครัวขึ้นอีก 50 เปอร์เซนต์ ด้วยจำนวนเครื่องจักรรวม 30 เครื่อง
พ.ศ.2557 ยกระดับคุณภาพของชิ้นงานและลดปัญหาชิ้นงานไม่ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
พ.ศ.2558 เพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ขึ้นอีก 50 เปอร์เซนต์ ด้วยจำนวนเครื่องจักรรวม 30 เครื่อง
ขยายพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและจัดเก็บสินค้าชิ้นขึ้นอีก 50 ตารางเมตร
ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อลดเวลาในการเปิดผิวงานชิ้นส่วนยานยนต์ (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซนต์ โดยใช้เวลาเท่าเดิม)
พ.ศ.2559 วางแผนดำเนินงานเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล โดยเริ่มจากการอบรมพนักงงาน พร้อมกับจัดเตรียมงานด้านสถานที่และเอกสารควบคู่กันไป
พ.ศ.2560 ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพ ISO9001:2015 เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560
ขยายพื้นที่การทำงานในส่วนของการบรรจุภัณฑ์ (พื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างประเทศ
ปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในพื้นที่ทำงาน (ห้องขัดโลหะ) เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตทางอ้อมอีกด้วย

ภารกิจของเรา

ภารกิจของบริษัท เอสเอ็มที 54 จำกัดคือ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่บริษัทฯของเราดำเนินกิจการอยู่

ความเป็นมา2-smc54