กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องครัว

smc54-ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว1
smc54-ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว2
smc54-ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว3
smc54-ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว4
smc54-ขัดเซตทริล3
smc54-ขัดเซตทริล1
smc54-ขัดเซตทริล2
smc54-ขัดแฮร์ลาย1

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ให้บริการด้านงานขัดโลหะประเภทต่างๆ ที่เป็นชิ้นส่วนเครื่องครัวให้กับบริษัทฯยักษใหญ่ในตลาดเครื่องครัวมาอย่างยาวนาน ซึ่งบริการที่บริษัทฯให้บริการอยู่นั้นสามารถจำแนกตามประเภทงานขัดได้ดังนี้

  • งานขัดเงา
  • งานขัดเซ็ททิล
  • งานขัดแฮร์ลาย

งานขัดเงา

งานขัดเซ็ททิล

งานขัดแฮร์ลาย