กลุ่มชิ้นส่วนจักรยานยนต์

smc54-งานชุบ
smc54-ทำสี2
smc54-ผิวมันวาว1
smc54-ผิวมันวาว4
smc54-อโนไดด์6
smc54-อโนไดด์3
smc54-อโนไดด์1

ชิ้นส่วนจักรยานยนต์

อนึ่งที่ทางบริษัทฯ ให้บริการในปัจจุบันมีหลากหลาย ทั้งที่นำไปชุบทำสี, งานชุบโครเมี่ยม, งานทำอโนไดซ์ และ งานขัดผิวมันวาว เช่น ฝาดรอบต่างๆ, กันตก, ปลายท่อไอเสีย และชิ้นส่วนตกแต่งต่างๆ เป็นต้น

งานขัดผิวมันวาว

งานชุบสี

งานอโนไดซ์

งานชุบ