กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต

บริษัทฯได้พัฒนาและนำวิธีการทำงานใหม่ๆมาใช้ในการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้สินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของ SMC ๕๔ อันเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานของบริษัทฯที่มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการการผลิตเริ่มจากการตรวจสอบสภาพผิวดิบของชิ้นงานโลหะ แล้วนำไปขัดหยาบเพื่อปรับผิวโลหะให้เรียบจากนั้นจึงนำไปขัดละเอียดและขัดเงาตามลำดับ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการขัดเงาแล้วจะนำไปตรวจสอบภายในอุโมงค์แสงสว่างเพื่อหาข้อบกพร่องต่างๆเช่น รอยขีดข่วน รอยขนแมว รอยตามด และอื่นๆอีกครั้งก่อนจะทำการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่อไป