บริการด้านงานขึ้นรูป

บริการด้านงานขึ้นรูป

รับงานด้านขึ้นรูปโลหะโดยใช้เครื่องจักร CNC และตรวจสอบโดยใช้เกจวัดต่างๆ